Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

a III
[ʔa]
částice
(v otázce nebo ve zvolání)
naznačuje spjatost s kontextem, se situací:

A co teď?
Ú
čast na referendu byla vysoká. A výsledek? Jednoznačný.
Při předjíždění musíte dávat znamení o změně směru jízdy. A teď pozor! I předjížděný musí dodržovat pravidla.


(a) bác ho citoslovečný výraz
vyjádření překvapení, údivu vyvolaného náhlou, zprav. nepříjemnou změnou, zvratem:

A bác ho – najednou je to tady.
A bác ho, má žena chce, abych se odstěhoval.
Večer ujišťovala vedoucí strana, že měnová reforma nebude, a bác ho! Druhý den byla.

→ doklady v korpusu
a dost I expresivní
vyjadřuje omezení, ukončení činnosti, nic víc, ne více:

Napsala jen dva dopisy a dost.
V továrně jsme se skoro neznali, na začátku a na konci směny jsme se pozdravili a dost.
Nechci nic slyšet. Půjdeš s námi a dost.
V zahraničí jsou k věku lékařů mnohem přísnější, mají limit pětašedesát let a dost.

→ doklady v korpusu
a dost II ve funkci citoslovce tak a dost ve funkci citoslovce
výzva k ukončení činnosti, konec:

„A dost!“ zařval jsem, vyskočil a vyrval ho z křesla.
Začne křičet: „Tak a dost! Překračuješ hranice.“

→ doklady v korpusu
(a) ejhle
vyjádření údivu, překvapení
syn. (a) hleďme, (a / no) vida:

Ejhle, zázrak, postrádaná věc je najednou na světě!
Poslechl jsem ho – a ejhle, ono to fungovalo!
Myslel jsem, že se nikam nedostanu, a ejhle, jsem ve finále.
Doběhla do lékárny, a ejhle, zavřeno.

(a) hele
vyjádření údivu, překvapení
syn. (a) hleďme, (a) ejhle, (a / no) vida:

Hrabu se na stole. A hele, kniha Miloše Zapletala Nesmrtelní.
Pomalu zkouším hýbat údy, hele ono to jde.
Štěně jezevčíka jen za zlomkovou cenu? A hele, stejný chovatel nabízí také čivavy velmi levně, to je podezřelé.
Musel jsem odevzdat pas a rozepnout bágl. „A hele, cigarety,“ zpozorněl muž v uniformě.

(a) hle knižní
vyjádření údivu, překvapení
syn. (a) ejhle, (a) hleďme, (a / no) vida:

Hle, anglická snídaně uprostřed kontinentu!
Byl jeho pravou rukou. A hle, najednou otočil a volá po očistě firmy.
Dvě hodiny utekly docela rychle a hle! Vlak se dal najednou do pohybu.
Po jednom z ostřejších zákroků uviděl žlutou kartu. Hle, hle, dostal ji – podivuje se starší fanoušek.

(a) hleďme
vyjádření údivu, překvapení
syn. (a) hle, (a) ejhle, (a / no) vida:

Hleďme – to je ale příjemné překvapení!
Hleďme! Vůbec jsem 
netušila, že mají něco společného.
A hleďme – Vánoce jsou najednou tady.
A hleďme, hleďme, jak si dovoluje.

(a) vida
vyjádření údivu, překvapení
syn. (a) hleďme, (a) ejhle:

Vida, to mě nenapadalo.
Před rokem to vypadalo, že projekt skončí. A vida – nestalo se!
Vida, vida – kdo by se toho byl nadál, že já se toho dočkám! 


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)