Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

nouze
[no͡uze]
(2. j. nouze)
podstatné jméno rodu ženského
1.
stav nedostatku životních potřeb, hmotných prostředků syn. bída 1, chudoba:

zažít nouzi
trpět nouzí
Měl pět sourozenců a rodina žila v nouzi.
Děti vychovali v nouzi a bídě.
Němcová prožila značnou část života v nouzi a strádání.

hmotná nouze právo
stav, kdy člověk nemá dostatečné příjmy k zabezpečení svých základních životních potřeb

2. (o co, o koho)
skutečnost, že schází žádoucí množství něčeho, někoho, stav, pocit nedostatku věcí, lidí aj. syn. bída 2:

bytová / personální nouze
nouze o pitnou vodu
nouze o kvalifikované pracovníky
V této lokalitě je o parkovací místa nouze.
často v záporu jako vyjádření dostatku Všichni přítomní si večírek užili a o zábavu nebyla nouze.

důkazní nouze právo
nedostatek důkazů k prokázání nějaké skutečnosti v soudním nebo správním řízení

3.
těžká, tísnivá, nepříznivá situace, nesnáz:

krajní nouze
východisko z nouze
ocitnout se v nouzi
pomoct příteli v nouzi
Padák má pomoci dostat letoun v nouzi v pořádku na zem.

stav legislativní nouze právo
mimořádný stav, v němž je umožněno projednávání vládního návrhu zákona ve zkrácené lhůtě (při ohrožení základních práv a svobod občanů, ekonomiky nebo bezpečnosti země)

stav nouze právo
mimořádný, krizový stav vyhlášený vládou v případě nebezpečí (živelní pohromy, ekologické havárie, epidemie aj.), které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek obyvatel
syn. nouzový stav

4.
nedostatek jiných, lepších možností:

Knedlíky jsou jedinečné s náplní z čerstvého ovoce, v nouzi však můžete použít i ovoce zmrazené či kompotované.
Chtěl se stát internistou, na psychiatrii nastoupil tak trochu z nouze.
Na špatném ledě si nešlo moc přihrát, střílel jsem spíš z nouze.


bída s nouzí
1. velký nedostatek životních potřeb:

Herectví přinášelo kočovný život a bídu s nouzí.
2. něco špatného, nevyhovujícího:

Od druhé třetiny předváděli hokejisté bídu s nouzí.
je to bída (s nouzí)
něco je špatné, obtížné, nevyhovující:

Medu je letos málo, je to bída.
Venku se nám celou sezonu daří, ale doma je to bída, většinu zápasů jsme prohráli.
Na jaře sem jezdí školy v přírodě, jinak během roku je to bída, hostů je málo.
Nemůžu sehnat práci, je to bída s nouzí.
Zpěvaččina loňská deska byla bída s nouzí.

nouze naučila Dalibora housti
(přísloví) člověk ve svízelné situaci dokáže dělat věci, které by jinak nesvedl

Podle českého šlechtice a rytíře Dalibora z Kozojed (15. století), který se podle pověsti naučil ve vězení hrát na housle.
třít bídu (s nouzí) kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
dřít bídu (s nouzí)

žít ve velmi skromných podmínkách, mít hmotnou nouzi, živořit:

Nešlo mu o kariéru, ale nehodlal ani třít bídu.
Pokud v důchodu nechceme třít bídu s nouzí, nezbývá nám než začít včas sami spořit.
Nikdy jsme se ženou nežili v blahobytu, ale nedřeli jsme ani bídu.
J
eho rodina dřela bídu s nouzí a často ani neměla na kousek chleba.

udělat / dělat z nouze ctnost
vyzdvihnout, vyzdvihovat něco původně neuspokojivého, nedostatečného jako výhodu, klad:

Rozhodl jsem se, že udělám z nouze ctnost a celou záležitost pojmu jako úmyslně humornou kulturní vložku.
Vláda dělá z nouze ctnost a reformu představuje jako národní program.

v nouzi poznáš přítele
(přísloví) teprve v těžké situaci se plně projeví charakter člověka a ukáže se, kdo je skutečný přítel a kdo přátelství jen předstírá

z nouze / v nouzi Franta dobrý kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
z nouze / v nouzi Franta dobrej

(přísloví) v nouzi se člověk spokojí s někým méně vhodným, méně vyhovujícím

z nouze ctnost
(nouzové, improvizované) řešení vzniklé z nedostatku jiné, lepší možnosti:

Nejlepší recepty vznikají náhodou, často jako z nouze ctnost.
Svou poslední práci vzal pouze jako z nouze ctnost.


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)