Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

hledat
[hledat]
(3. j. -dá, rozk. -dej, čin. -dal, trp. -dán, podst. jm. -dání)
sloveso nedokonavé
1. (kdo hledá co, koho4 {kde})
snažit se najít, zjistit, objevit, vypátrat:

hledat po kapsách klíče / brýle
hledat správnou odpověď
hledat viníka dopravní nehody
Policie hledá ztracené dítě.
Velmi ho zasáhla manželčina smrt a nějaký čas pak hledal smysl dalšího života.
podst. jm. Zabloudil při hledání hub.
příd. jm. Strážníkům se podařilo zadržet celostátně hledanou osobu.

2. (kdo hledá co, koho4 {kde})
snažit se najít, získat, opatřit si, usilovat o něco:

hledat práci / zaměstnání
hledat nový domov
hledat obchodního partnera
Když je nám zle, hledáme pomoc u lékařů.
Každý člověk má právo hledat své štěstí na tomto světě.
podst. jm. Pokud nikoho nemáte, nevzdávejte hledání lásky.

3. (kdo hledá co {v čem, v kom; za čím})
(často v záporu)
intuitivně, předem, bez ověření faktů něco předpokládat, často skrytý problém, nepříjemnost ap., domýšlet si, tušit:

Nehledejte v tom žádnou senzaci.
Hledá ve mně slabost.
Taková nehoda se prostě stát může a jistě v ní nikdo nebude hledat zlý úmysl.
Nic složitého za tím nehledejte. 


hledat jehlu v kupce / kupě sena
hledat něco obtížně, marně, jen s malou nadějí na úspěch

hledat mouchy / hnidy (na něčem / někom) hledat na něčem / někom chlup / chlupy
snažit se za každou cenu objevit na něčem, na někom často jen drobné nedostatky, chyby, přehnaně, malicherně něco, někoho kritizovat

hledat pevnou půdu pod nohama
hledat pocit jistoty, bezpečí

hledat pomocnou ruku
hledat pomoc

hledat (si) k někomu cestu
navazovat s někým kontakt a sbližovat se s ním • začínat někoho (lépe) poznávat, chápat

hledat (si) štěstí jinde
(v práci, v lásce ap.) pokoušet se po neúspěchu nebo při nespokojenosti uspět, uplatnit se na jiném místě, s někým jiným

hledat včerejší den
1. dělat něco zbytečně, marně

2. hledat a nevědět co

hledat, kde nechal tesař díru expresivní
chtít odněkud utéct, snažit se najít slabé místo, kudy utéct

kdo hledá, (ten) najde
(přísloví) usilovným hledáním lze hledané najít • usilovnou snahou lze dosáhnout cíle

kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod
ochotný člověk se snaží nějak přispět, pomoct ap., zatímco neochotný člověk se raději vymlouvá

nemít někde co hledat
nemít důvod, oprávnění se někde vyskytovat, někde něco dělat • být nepatřičný, nevhodný, někam nepatřit

vrána k vráně sedá (, rovný rovného si hledá)
(přísloví) lidé stejného založení, stejných cílů ap. se vzájemně vyhledávají, sdružují a mají pro sebe porozumění

za vším hledej ženu
skrytou, ne zcela zjevnou příčinou veškerého dění ve světě bývá často žena

Citát z románu Pařížští mohykáni od Alexandra Dumase staršího (1802–1870).
Tento frazém bývá často aktualizován, např. za vším hledej muže / člověka / lásku / peníze.

hledávat
[hledaːvat]
(3. j. -vá, čin. -val)
sloveso nedokonavé
opakovací
1.
k 1

Maminka mě hledávala v Podolí.
2.
k 2

Před koncertem často hledával náhradu za zpěvačku.
3.
k 3

Za povrchními jevy se hledávaly podstatnější formy a zákony.
přídavné jméno i hledaný I
hledaný II


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)