Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

elektronický
[ʔelektronɪckiː]
přídavné jméno
1.
fungující na principu řízení toku elektronů I (elementárních částic) pomocí polovodičů a stejnosměrného proudu:

elektronická součástka
elektronické čtečky platebních karet
Vývoj elektronických přístrojů jde rychle kupředu.
Každý elektronický obvod vyžaduje pro svoji funkci zdroj elektrické energie.
Elektrická zařízení používají pro tok elektrického proudu měděné a hliníkové vodiče, zatímco elektronická zařízení používají polovodičový materiál.

elektronická cigareta
elektronické zařízení připomínající cigaretu, obsahující tekutou náplň s nikotinem a dalšími přísadami, která se uvolňuje ve formě páry
syn. e-cigareta

→ doklady v korpusu
elektronická chůva
elektronické zařízení na principu vysílačky, které přenosem zvuku, případně i obrazu umožňuje kontrolu spícího dítěte na dálku (např. z jiné místnosti domu)
syn. chůvička 1

→ doklady v korpusu
elektronická peněženka
čipová karta nebo mobilní aplikace k bezhotovostním platbám zprav. menších částek v obchodech, ve službách, v dopravě aj.

→ doklady v korpusu

2.
vztahující se k elektronice 2 (oblasti techniky):

elektronická firma
elektronický veletrh
Nejvíce investic šlo i loni do automobilového a elektronického průmyslu.
Jde o jednu ze tří největších elektronických společností na světě.

3.
fungující, realizovaný prostřednictvím počítače, internetu nebo dalších prostředků informačních a komunikačních technologií:

elektronická komunikace
elektronické bankovnictví
elektronická aukce
elektronická evidence tržeb
Elektronické obchodování stále vyvolává nejrůznější obavy, na prvním místě strach ze zneužití. 

elektronická pošta
1. systém odesílání a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy, prostřednictvím internetu
syn. e-mail 1

2. zprávy poslané elektronickou poštou 1
syn. e-mail 2

→ doklady v korpusu
elektronický podpis
specifická data, která v počítači nahrazují vlastnoruční podpis a slouží k identifikaci a autentizaci osob v prostředí internetu, digitální podpis

→ doklady v korpusu

4.
mající digitální (nikoli papírovou) formu:

elektronický časopis / formulář
elektronická přihláška
Tištěnou podobu bulletinu nahradí elektronická verze.
Adresář je v současné době pouze v elektronické podobě.
Byl jsem spokojen, protože kromě New York Times jsem mohl listovat prakticky všemi zahraničními elektronickými deníky a týdeníky. 

elektronická kniha
kniha v elektronické podobě, kterou lze zobrazit a číst ve čtečce, v počítači, tabletu nebo mobilním telefonu
syn. e-kniha

→ doklady v korpusu

5.
charakteristický hojným využíváním elektronických zařízení:

Žijeme v elektronické době, která nás svým způsobem odcizuje.
V čem se liší tento elektronický svět od našeho tradičního světa bez internetu a počítačových sítí?

6. (2. st. -ičtější)
vztahující se k elektronické hudbě • charakteristický pro elektronickou hudbu:

elektronická kapela
elektronická skladba
Moje alba jsou různorodá, jedno má rockovější, druhé popovější, jiné elektroničtější zvuk.


elektronická hudba
hudba vytvářená elektronickými hudebními nástroji, tj. zdroji zvuku obsahujícími elektronické součásti (syntezátorem, samplerem, počítačem aj.)

→ doklady v korpusu

Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)