Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální směřující k bezpříznakovému užívání
kolokviální
expresivní
hanlivý
ironický
knižní
zastaralý
odborný
nářeční, regionální
historický
básnický
dětský
mazlivý
profesionalismy a slangy
publicistický
sarkastický
vulgární, zhrubělý
zjemnělý
žertovný, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinstvtí
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

dostat se
[dostat se]
(3. j. -tane se, rozk. -taň se, čin. -tal se, podst. jm. -tání (se))
sloveso dokonavé
1. (kdo se dostane kam {odkud; kudy; jak})
pohybem, úsilím ap. se přemístit:

dostat se ven / dovnitř
dostat se na břeh / ke břehu
Kudy se dostanu do centra?
Lanovkou se dostali na vrchol hory.
Kvůli sněhu se nedostal do práce.

2. (co se dostane kam)
objevit se někde, rozšířit se v nějakém prostoru • stát se součástí nějakého celku:

Do textu se dostala chyba.
Voda se dostala do domu.
Na televizní obrazovky se film dostane v příštím roce.
Návrh se dostal na program jednání.

3. (kdo, co se dostane do čeho; z čeho; kam)
ocitnout se v určitém stavu, v určitých okolnostech nebo se vymanit z určité nežádoucí situace:

dostat se do svízelné situace
dostat se do vězení / z vězení
Dostal se do styku s nákazou.
Město se dostalo pod římskou nadvládu. Dokázal se dostat z vlivu party.

4. (kdo se dostane k čemu; do čeho; kam)
úsilím, prací ap. získat, zajistit si nebo docílit něčeho, dopracovat se k něčemu:

dostat se k moci
dostat se do formy
dostat se na gymnázium / na vysokou školu
Snaží se dostat k penězům / k majetku.
Závodník se dostal do čela pelotonu.

5. (kdo se dostane k čemu; kam)
moci se věnovat nějaké činnosti nebo začít se věnovat nějaké činnosti:

Až pozdě večer jsme se dostali k hlasování.
Už dlouho jsem se nedostal ke čtení novin.
Na vodu se tenhle měsíc určitě dostaneme.

6. (co se dostane na koho), neosobní (dostane se na koho)
zůstat jako část, podíl z něčeho, vyjít, zbýt:

Sladkosti se dostaly na každého.
Na některé návštěvníky se už vstupenky nedostaly.
Bylo jen dvacet volných míst a na mě se nedostalo.

7. neosobní; knižní (dostane se komu, čemu čeho)
bylo, bude poskytnuto nebo získáno:

Dostalo se mu klasického vzdělání.
Obětavým členům výboru se dostalo uznání.
Od delegátů se mu dostane vřelého přijetí.
Nedostalo se mi žádného vysvětlení.
Na naše otázky se nám nedostalo jediné odpovědi.

8.
jako sloveso s oslabeným významem tvoří součást slovního spojení, jehož význam je vyjádřen druhým členem spojení:

dostat se na veřejnost být zveřejněn
dostat se do pohybu
začít se pohybovat
dostat se do oběhu
začít kolovat


[být / dostat se / dojít ap.] (s něčím / v něčem) daleko
dosáhnout pokroku, zlepšení, postoupit, pokročit (s něčím, v něčem) • dosáhnout úspěchu, uspět

[dostat se / jít ap.] z bláta do louže [dostat se / jít ap.] z deště pod okap
nepolepšit si, být ve stejně obtížné, nepříjemné situaci jako předtím

[dostat se / spadnout / řítit se ap.] do problémů kolokviální vyšší
?kolokviální vyšší
Jako kolokviální vyšší označujeme kolokviální slova a významy, které se poměrně často užívají i v komunikačních situacích, v nichž se přednostně užívá spisovná čeština. V těchto situacích působí jako méně formální, stylově nižší.
kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
[dostat se / spadnout / řítit se ap.] do maléru
[dostat se / spadnout / řítit se ap.] do neštěstí
způsobit, způsobovat si vážné nepříjemnosti, ocitnout se, ocitávat se v tíživé, bezvýchodné ap. situaci

dostat se do čítanek
proslavit se, stát se obecně známým:

Pouhým opisováním historie se režisér do filmových čítanek nedostane.
dostat se do dobrých / správných rukou
být svěřen někomu vhodnému, spolehlivému (kdo si to zaslouží)

dostat se do hledáčku někoho
vzbudit něčí značný zájem, být někým vyhledáván

dostat se do chomoutu expresivní
oženit se, vdát se (a přijít tím o volnost, svobodu)

dostat se do kleští
1. být v bezvýchodné situaci, čelit pouze nepříznivým alternativám • být nucen něco rozhodnout, udělat ap. proti své vůli nebo s vědomím nepříznivého výsledku

2. být velmi silně nebo bolestivě svírán, mačkán a nemoct se pohnout

dostat se do křížku s někým / něčím
dostat se do konfliktu s někým, něčím

dostat se do křížku se zákonem
vykonat něco, co není v souladu s právní normou

dostat se do nálady
být veselý a uvolněný, často vlivem alkoholu

dostat se do nepovolaných / nesprávných / špatných rukou
dostat se k někomu nespolehlivému, popř. nekompetentnímu (komu věc, údaj ap. nepřísluší)

dostat se do (pěkné) bryndy / kaše kolokviální vyšší
?kolokviální vyšší
Jako kolokviální vyšší označujeme kolokviální slova a významy, které se poměrně často užívají i v komunikačních situacích, v nichž se přednostně užívá spisovná čeština. V těchto situacích působí jako méně formální, stylově nižší.
kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
expresivní

dostat se do obtížné situace

dostat se do ráže
1. být rozzlobený, vzteklý

2. být rozjařený, veselý

dostat se do řečí
stát se předmětem pomluv

dostat se do slepé uličky
dostat se do bezvýchodné a (momentálně) neřešitelné situace

dostat se do úzkých
ocitnout se v nepříjemné, tíživé situaci

dostat se do varu
1. pocítit silné vzrušení

2. pocítit zlost, zuřivost

dostat se (k jádru / podstatě / meritu) věci
přejít k něčemu podstatnému, hlavnímu

dostat se k něčemu jak(o) slepý k houslím expresivní
získat něco nebo dospět k něčemu náhodou, bez vlastního přičinění

dostat se k veslu
získat moc, vliv

dostat se ke korytu hanlivé
získat mocensky, finančně výhodné postavení

dostat se na černou listinu
být považován, označen za nežádoucího, nedůvěryhodného, zakázaného, takového, jemuž je nutné se vyhýbat

dostat se na koně
získat převahu, výhodu

dostat se na mušku někoho / někomu
stát se předmětem něčí (nežádoucí) pozornosti, kontroly, kritiky ap.

dostat se na přetřes
stát se předmětem diskuse

dostat se na svět
1. narodit se

2. vzniknout

dostat se na šikmou plochu
začít žít nečestným, nezákonným ap. způsobem

dostat se na tenký led
dostat se do riskantní, ožehavé situace • vyslovit, říct něco choulostivého nebo neověřeného a riskovat tak

dostat se nahoru / vysoko
dosáhnout vysokého, význačného postavení

dostat se něčemu na kobylku
1. pochopit něco

2. odhalit něco

dostat se někomu do drápů expresivní
dostat se do něčí moci, pod něčí kontrolu

dostat se někomu do rukou / ruky
1. dostat se do něčího dosahu nebo oblasti působení (a být jím prozkoumán, posouzen, upraven ap.)

2. dostat se do něčí péče nebo pod něčí kontrolu, nadvládu • dostat se do něčího vlastnictví

dostat se někomu na kobylku
1. odhalit a dopadnout někoho

2. odhalit něčí slabé místo

dostat se někomu pod kůži
velmi zaujmout, uchvátit

dostat se pod čepec kolokviální vyšší
?kolokviální vyšší
Jako kolokviální vyšší označujeme kolokviální slova a významy, které se poměrně často užívají i v komunikačních situacích, v nichž se přednostně užívá spisovná čeština. V těchto situacích působí jako méně formální, stylově nižší.
kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.

provdat se:

Doufala, že se konečně dostane pod čepec a založí rodinu.
dostat se z nejhoršího
překonat špatný, kritický stav

dostat se za mříže
být uvězněn

[vyjít / dostat se ap.] na světlo (světa / boží)
(o něčem dosud skrytém) vyjít najevo, být objeveno, zveřejněno

nedokonavé k 1–5, 7dostávat se 1–5, 7


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)