Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinstvtí
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

divoký
[ďɪvokiː]
(2. st. -očejší)
přídavné jméno
1.
(o člověku)
nacházející se na nejnižším stupni nebo na začátku společenského vývoje, žijící přírodním způsobem života, primitivní, divošský syn. necivilizovaný:

rituál divokého kmene
V žilách jí kolovala nespoutaná krev divokých kočovníků.
Cestovatel přiblíží návštěvu území divokých indiánů, které je nejméně probádanou oblastí Brazílie.

2.
(o přírodě, zvířatech ap.)
vyvíjející se, rostoucí ap. přírodně, bez zásahu člověka, civilizace, panenský, neochočený:

divoký prales
stáda divoké zvěře
Území porostlé bujnou džunglí protínají divoké řeky.
neregulované
Populace divokých holubů se rok od roku zvyšuje.
Orchideje rostoucí v divoké přírodě obvykle neoplývají příliš velkými květy.
Horolezci se vydávají do jižních údolí, která jsou opuštěnější a o poznání divočejší.

3.
mající velkou sílu, intenzitu • postrádající ukázněnost, nespoutaný, nevázaný, prudký:

divoká láska / nenávist
slalom na divoké vodě
sjíždět divokou řeku
se silným proudem, peřejemi
Moře bylo ještě divočejší než včera.
Naše děti jsou dost divoké.

Páteční večery byly vyhrazeny divokým večírkům.
Vypukla divoká přestřelka, při níž byly zraněny desítky lidí.

4.
odchylující se od běžného průměru, mající netypický charakter, nápadný, výstřední:

Obě návrhářky vyznávají divokou módu.
Oblékala se do výrazných barev a divokých střihů.
Díky svému oblečení a divokým účesům byla nepřehlédnutelná.
S jeho divokými názory se nedokážu ztotožnit.

5.
který není povolený, porušující zákon, nelegální • který využívá nepovolené postupy, porušuje zákon ap., zejména pro vlastní obohacení • který přináší nelegální zisk:

divoká skládka odpadů
profitovat na divoké privatizaci devadesátých let
Byl nepravomocně odsouzen za jeden z nejdivočejších obchodů, jaký porevoluční éra pamatuje.


divoká karta (i fraz.) karetní hry
(v karetních hrách) hrací karta, která nahrazuje ostatní karty nebo přináší nějaké výhody ve hře

divoká rýže
1. vysoká vodní tráva s tmavě zelenými čárkovitými listy a protáhlými plody (obilkami), pocházející ze Severní Ameriky a pěstovaná jako obilovina, bot. ovsucha vodní zizania aquatica
syn. černá rýže 1, indiánská rýže 1

2. hnědá až černofialová zrna této rostliny • pokrm z nich připravený
syn. černá rýže 2, indiánská rýže 2

divoké koření
směs koření (obsahující např. bobkový list, nové koření, černý pepř) tmavohnědé barvy a výrazné chuti, používaná zejména k přípravě masa

Divoký západ
území v USA ležící západně od řeky Mississippi, pro které byly v době jeho osidlování charakteristické tvrdé životní podmínky, časté konflikty mezi bělošskými osadníky a domorodými kmeny ap.


být jak(o) z divokých vajec expresivní
(zejména o dětech) být neposedný, neklidný, neukázněný, chovat se tak

divoká karta
možnost zúčastnit se nějaké soutěže bez nutnosti splnit kvalifikační kritéria


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)