Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

dech
[dex]
(2. j. dechu, 6. j. dechu, 6. mn. deších)
podstatné jméno rodu mužského neživotného
1.
nabírání, nabrání vzduchu do plic a jeho vypouštění, vypuštění, dýchání, dechnutí:

zadržet dech
mít pravidelný / přerývaný / zrychlený dech
Počet dechů je po narození 30–60 za minutu.
Zpěváci musejí umět hospodařit s dechem.
Slalomář měl po pádu vyražený dech. 
chvíli nedýchal
med. monitor dechu

druhý dech sport
(i frazém) vyrovnání hloubky dechu a dechového rytmu po překonání dechových obtíží při delším sportovním výkonu (zejména při běhu, plavání)

2.
vydechovaný vzduch, pára:

sprej pro svěží dech
změřit obsah alkoholu v dechu
Příznakem nemoci může být zkažený dech.
Na krku cítil její horký, vzrušený dech.
Na límci pláště se jí ze zmrzlého dechu vytvořila kožešinka jinovatky.

3.
krátce pociťované proudění vzduchu, působení něčeho v ovzduší, prostředí ap., závan:

mrazivý dech zimy
Horký dech pece ovanul skláře.
Lahodný dech jara pronikal pootevřeným oknem do vagonu.


cirkulační dech hudba
technika hry na dechové nástroje založená na vytváření nepřerušovaného tónu
syn. cirkulační dýchání


bojovat / bít se (až) do posledního dechu
nevzdávat se a bojovat vytrvale, úporně, statečně až do samotného konce nebo smrti

brát dech
působit velmi silným, překvapivým (kladným) dojmem, být úchvatný:

Lehkost její hry bere dech.
Vyhlídka z vrcholu skály brala dech.

být u konce s dechem
být zcela vyčerpaný a nemoct pokračovat

dech smrti knižní
příznak, předzvěst zániku života, smrtelného nebezpečí

[dělat něco] (až) do posledního dechu
1. konat něco až do úplného konce vlastní fyzické existence

2. konat něco s vynaložením všech sil, s houževnatostí a vytrvalostí

druhý dech
příliv nových sil, obnovení životní energie ap.

chytit / chytat dech
1. pořádně se nadechnout, nadechovat • dostatečně se vydýchat, vydýchávat

2. začít, začínat se rozvíjet, zlepšovat, nabývat vyšší hodnoty (po dočasném útlumu)

jedním dechem
1. bez přerušení, naráz

2. současně, zároveň (obvykle o tvrzeních, která si odporují)

lapat / zalapat po dechu
1. nemoct se nadechnout, dusit se

2. být krajně překvapený, ohromený

nabrat / nabírat dech
1. pořádně se nadechnout, nadechovat, začít, začínat dýchat

2. začít, začínat se rozvíjet (po dočasném útlumu)

3. odpočinout si, odpočívat a získat, získávat nové síly

někomu dochází dech
někdo je vyčerpaný, ubývá mu energie, nedosahuje dřívějších výsledků

někomu se tají / zatají dech
někdo je plně zaujat, ohromen

nestačit s dechem
neprojevovat, neprojevit dostatek síly, schopností • zaostávat, zaostat za konkurencí

[sledovat / poslouchat ap.] něco se zatajeným dechem [sledovat / poslouchat ap.] něco bez dechu
s naprostým zaujetím něčemu věnovat pozornost, zprav. tiše a nehnutě

(sotva) popadat dech nemoct popadnout dech
být velmi udýchaný, velmi špatně dýchat, nemoct se pořádně nadechnout

vyrazit / vyrážet někomu (něčím) dech vzít někomu (něčím) dech
velmi někoho (něčím) překvapit, překvapovat, ohromit, ohromovat

ztrácet / ztratit dech
1. slábnout, zeslábnout, přicházet, přijít o sílu, postavení ap.

2. být plně zaujat, ohromen


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)