Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví a složené výrazy
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.) a podstatná jména užívaná jen v množném čísle (jen mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

chovat se
[xovat se]
(3. j. chová se, rozk. chovej se, čin. choval se, podst. jm. chování (se))
sloveso nedokonavé
1. (kdo se chová jak {ke komu, k čemu; vůči komu, vůči čemu})
ve styku s někým, při nějaké situaci ap. jednat, projevovat se určitým způsobem:

chovat se slušně / zdvořile / arogantně
chovat se k přírodě s úctou
Tatínek se k nám choval přísně.
Podezřelý muž se choval agresivně.
Kdo se neumí chovat, bude z koupaliště vykázán.
vystupovat v souladu se společenskými normami

2. (co se chová jak)
reagovat, projevovat se, fungovat určitým způsobem:

Počítač se začal chovat divně.
Auto se v zatáčkách chová stabilně.
Počasí se chová naprosto nevyzpytatelně.
Zhoubný nádor se u každého orgánu chová jinak.


[chovat se / řádit ap.] jak(o) fúrie hanlivé

chovat se zuřivě, vztekle, prudce se s někým hádat, divoce, rozzlobeně na někoho slovně nebo fyzicky útočit

→ doklady v korpusu
[chovat se / vypadat / vystupovat ap.] jak(o) dáma
svým chováním a úpravou zevnějšku působit elegantně a kultivovaně

→ doklady v korpusu
chovat se jak(o) beránek
chovat se mírně, klidně, poddajně:

Před policisty se žárlivý muž choval jako beránek.
→ doklady v korpusu
chovat se jak(o) blázen
jednat hloupě, pošetile:

Zamilovaný člověk se chová jako blázen.
→ doklady v korpusu
chovat se jak(o) člověk / lidé / lidi
chovat se slušně, zdvořile, v souladu se společenskými normami:

Chovej se jako člověk, nesrkej a nemlaskej.
Přestože máme odlišné názory, můžeme se k sobě chovat jako lidé a vzájemně se respektovat.
Měli byste se chovat jako lidi, ne jako gauneři.

→ doklady v korpusu
chovat se jak(o) generál
chovat se panovačně a rozkazovat ostatním

→ doklady v korpusu
chovat se jak(o) chlap expresivní

(o muži) chovat se čestně, statečně

→ doklady v korpusu
chovat se jak(o) [idiot / blbec / debil ap.] kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
hanlivé


jednat hloupě, nevhodně:

Když při jízdě autem závodím, nepouštím chodce ani další řidiče a chovám se jako idiot.
Je potřeba se rozumně domluvit, takže to znamená nechovat se při rozchodu jako debil.
Mlátí s ním puberta a trochu zblbnul z fitka, ale časem z toho vyroste a bude si jen říkat, že se choval jako blbec.

→ doklady v korpusu
chovat se jak(o) koňský handlíř kolokviální vyšší
?kolokviální vyšší
Jako kolokviální vyšší označujeme kolokviální slova a významy, které se poměrně často užívají i v komunikačních situacích, v nichž se přednostně užívá spisovná čeština. V těchto situacích působí jako méně formální, stylově nižší.
kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
, hanlivé


vyjednávat, smlouvat všemi (často i nečestnými) prostředky s cílem získat určité výhody nebo dosáhnout co největšího zisku

→ doklady v korpusu
chovat se jak(o) malej harant kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
hanlivé


chovat se dětinsky, nevyzrále, nezodpovědně ap.

→ doklady v korpusu
chovat se jak(o) prase / čuně kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
expresivní


1. dělat nepořádek • chovat se nekulturně, společensky nevhodně

2. chovat se bezohledně, sprostě, hrubě

[tvářit se / chovat se / dělat ap.], jako by se nic nedělo [tvářit se / chovat se / dělat ap.], jako že se nic neděje
předstírat, že je všechno v pořádku • chovat se, tvářit se netečně, nezúčastněně

→ doklady v korpusu

chovávat se
[xovaːvat se]
(3. j. chovává se, čin. chovával se)
sloveso nedokonavé
opakovací
k 1
Nikdy se nechovávala tak uvolněně.
Budu se chovat pořád stejně, jak jsem se chovával.

podstatné jméno i chování


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)