Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

den
[den]
(2. j. dne, 3. j. dni, dnu, 6. j. dni, dnu, jen bezprostředně po předložce ve dne, 1. mn. dny, dni, živ. dnové, 2. mn. dní, dnů, 3. mn. dnům, 4. mn. dny, dni, 6. mn. dnech, 7. mn. dny)
podstatné jméno rodu mužského neživotného
1.
časový úsek 24 hodin (od půlnoci do půlnoci), kalendářní den:

dnešní / včerejší / příští den
všední / sváteční / pracovní / úřední den
Štědrý den 24. prosince
události minulého dne
V pátek budu mít den volna.
Máme otevřeno každý den kromě pondělí.
Pracuje jen tři dny v týdnu.
Služba funguje sedm dní v týdnu. denně, každý den
Den bez sportu je pro něj ztracený den. nevyužitý, promarněný
Co je dnes / dneska za den?

Den díkůvzdání
tradiční severoamerický svátek připomínající oslavu úrody, o kterou se dělili první američtí osadníci a původní obyvatelé Ameriky, v USA připadající na čtvrtý čtvrtek v listopadu

den pracovního klidu
neděle nebo státem uznaný svátek

→ doklady v korpusu
den pracovního volna
1. den, kdy se běžně nepracuje (zprav. sobota)

2. den náhradního volna

→ doklady v korpusu

2.
doba od rána do večera (od východu do západu slunce) op. noc:

přes den / během dne / ve dne
Celý den pršelo.
Byl slunečný / deštivý den.
Z rozhledny jsou za jasného dne vidět i Alpy.
Na 21. červen připadá nejdelší den v roce.
Už je den.
je ráno, rozednívá se
Dobrý den, vážení cestující!
pozdrav

arktický den meteorologie
den, v němž maximální teplota vzduchu nepřekročí -10° Celsia

→ doklady v korpusu
dlouhý den (i fraz.) administrativa
prodloužená úřední, ordinační, vyučovací ap. doba

→ doklady v korpusu
letní den meteorologie
den, v němž maximální teplota vzduchu dosáhne nebo překročí 25° Celsia

→ doklady v korpusu
horký den meteorologie tropický den meteorologie
den, v němž maximální teplota vzduchu dosáhne nebo překročí 30° Celsia

→ doklady v korpusu

3. množné dny, dni
určitý časový úsek, doba, období:

prázdninové dny / dni doba prázdnin
hektické dny listopadu 1989
nostalgické vzpomínání na dny mládí
období mládí
ve dnech od 1. do 5. ledna
v nejbližších dnech
v nejbližší době, zanedlouho, brzy
za našich dnů
v naší době
Chladným a vlhkým dnům je, zdá se, konec.
kniž. Vidím, že moji dnové se již krátí. můj čas se krátí, brzy zemřu


den co den příslovečný výraz
1. každý den stejně, pravidelně, opakovaně, soustavně
syn. den ze dne 3, den po dni, den za dnem 3:

Den co den tráví večery u televize.
Chodíme sem už tři roky, den co den.

2. s postupujícím časem stále víc nebo míň, větší nebo menší měrou
syn. den ode dne, den ze dne 1, každým dnem 1:

Benzin je den co den dražší.
Den co den mi ubývají síly.

→ doklady v korpusu
den ode dne příslovečný výraz
s postupujícím časem stále víc nebo míň, větší nebo menší měrou
syn. den co den 2, den ze dne 1, každým dnem 1:

Situace je zde den ode dne horší.
Počet pacientů den ode dne výrazně klesá.

→ doklady v korpusu
den po dni příslovečný výraz den za dnem příslovečný výraz
1. v časové posloupnosti, postupně:

Kniha mapuje den po dni celé 20. století.
V deníku je den za dnem zanesena každá akce a každá událost.

2. s postupujícím časem stále víc nebo míň, větší nebo menší měrou
syn. den co den 2, den ode dne, den ze dne 1, každým dnem 1:

Den po dni ubýval na váze.
Případ se den za dnem více zamotává.

3. každý den stejně, pravidelně, opakovaně, soustavně
syn. den co den 1, den ze dne 3:

Den po dni a rok po roce je to pořád stejné.
A tak to šlo den za dnem.

→ doklady v korpusu
den ze dne příslovečný výraz
1. s postupujícím časem stále víc nebo míň, větší nebo menší měrou
syn. den co den 2, den ode dne, den po dni, den za dnem 2, každým dnem 1:

Napětí den ze dne roste.
Den ze dne se situace zhoršuje.

2. rychle, nečekaně • naráz, najednou
syn. ze dne na den:

Den ze dne změnil názor.
D
en ze dne se ocitli bez práce.

3. každý den stejně, pravidelně, opakovaně, soustavně
syn. den co den 1, den po dni, den za dnem 3:

A tak to jde den ze dne, od maličkostí k velkým věcem.
→ doklady v korpusu
každým dnem příslovečný výraz
1. s postupujícím časem stále víc nebo míň, větší nebo menší měrou
syn. den co den 2, den ode dne, den po dni, den za dnem 2, den ze dne 1:

Situace je každým dnem horší.
V řece vody každým dnem ubývá.

2. v nejbližší době, brzy • co nejdříve:

Každým dnem očekáváme narození potomka.
Práce začnou každým dnem.

3. rychle, nečekaně a přitom opakovaně:

Situace se mění každým dnem.
→ doklady v korpusu
ode dne ke dni příslovečný výraz; knižní
1. s postupujícím časem stále víc nebo míň, větší nebo menší měrou
syn. den co den 2, den ode dne, den po dni, den za dnem 2, den ze dne 1, každým dnem 1:

Láska se ztrácela ode dne ke dni.
Město se stávalo ode dne ke dni krásnějším.

2. z jednoho dne na druhý, bez znalosti toho, co bude dál:

Protloukal se ode dne ke dni.
3. každý den stejně, pravidelně, opakovaně, soustavně
syn. den co den 1, den po dni, den za dnem 3, den ze dne 3:

Tak to šlo ode dne ke dni, rok od roku.
→ doklady v korpusu
ve dne v noci příslovečný výraz dnem i nocí příslovečný výraz
24 hodin denně, neustále, pořád, nepřetržitě:

Telefon mi tu vyzvání ve dne v noci.
Po záplavách hasiči dnem i nocí odstraňovali škody.

→ doklady v korpusu
ze dne na den příslovečný výraz
rychle, nečekaně • naráz, najednou
syn. den ze dne 2:

Ze dne na den se mi dramaticky změnil život.
Situaci nelze vyřešit ze dne na den.

→ doklady v korpusu
den D (i fraz.) historie
(za 2. světové války) vylodění anglo-amerických spojeneckých vojsk v Normandii 6. 6. 1944

→ doklady v korpusu
den otevřených dveří
akce umožňující široké veřejnosti navštívit nějakou instituci (školu, podnik, muzeum ap.), seznámit se s její činností, prohlédnout si její prostory

→ doklady v korpusu
dětský den
akce s programem pro děti

→ doklady v korpusu
polární den astronomie
(v oblastech za polárním kruhem) doba s nepřetržitým slunečním svitem, kdy slunce vůbec nezapadá pod obzor

→ doklady v korpusu
soudný den náboženství
(podle bible) den posledního soudu, konec světa

→ doklady v korpusu

(až) do soudného dne expresivní
nekonečně dlouhou dobu, příliš, zbytečně dlouho • (v záporu) vůbec nikdy:

Nemůžeme na to čekat až do soudného dne.
→ doklady v korpusu
být / lišit se jak(o) den a noc
být velmi rozdílný, zásadně se lišit

→ doklady v korpusu
být na pořadu dne
být v plánu, na programu • být důležitý, aktuální ap.

→ doklady v korpusu
černý [den / pátek ap.]
den, kdy došlo k zvlášť velkému neúspěchu, ztrátě, neštěstí:

Burza včera zažila černý den. Ceny akcií se propadly.
Měl jsem vyloženě černý den. Na co jsem sáhl, to se pokazilo.
Byl to černý pátek pro demokratickou politickou kulturu v zemi.

→ doklady v korpusu
dát / dávat někomu [čas / den ap.] na rozmyšlenou
poskytnout, poskytovat někomu určitý čas, lhůtu k uvážení něčeho:

Říkal, že nechce odpověď hned, dal mi čas na rozmyšlenou.
Ještě si dáváme čtrnáct dnů na rozmyšlenou. Potom svoláme schůzi a definitivně se rozhodneme.

→ doklady v korpusu
dělat si / udělat si z někoho / něčeho dobrý den expresivní
znevažovat, znevážit, nerespektovat nebo nebrat, nevzít někoho, něco vážně • v legraci někoho nachytávat, nachytat, vysmívat, vysmát se mu

→ doklady v korpusu
den blbec kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
expresivní

den, kdy se nic nedaří:

Měl jsem den blbec, nešlo mi vůbec nic.
Hráli jsme špatně a ztratili body, pro nás to byl zkrátka den blbec.

→ doklady v korpusu
den D den s velkým D
rozhodující, velmi důležitý den • den, kdy se uskuteční něco předem plánovaného

→ doklady v korpusu
den (je) jak(o) malovaný / vymalovaný
(je) slunečný, jasný, krásný den

→ doklady v korpusu
den má jen čtyřiadvacet hodin
na víc už není, nezbývá čas (i kdyby člověk chtěl):

Den má jen čtyřiadvacet hodin a při sebelepší vůli někdy nemůžete stihnout vše, co jste si předsevzali.
dlouhý den
1. náročný, vyčerpávající den (zejména v zaměstnání)

2. často množné nudný, jednotvárný den bez zajímavých událostí nebo smysluplné činnosti, kdy čas ubíhá zdánlivě pomalu

→ doklady v korpusu
dostat / mít [čas / den ap.] na rozmyšlenou
dostat, mít určitý čas, lhůtu k uvážení něčeho:

Dostal jsem nějaký čas na rozmyšlenou, ale věděl jsem hned, že funkci chci přijmout.
Máš tři dny na rozmyšlenou!

→ doklady v korpusu
heslo dne
aktuální, hlavní zásada, úkol ap.

→ doklady v korpusu
hledat včerejší den
1. dělat něco zbytečně, marně

2. hledat a nevědět co

→ doklady v korpusu
hrdina dne expresivní, někdy ironické
člověk, který se stal středem pozornosti za nějaký pozoruhodný, obdivuhodný výkon, čin ap.

→ doklady v korpusu
jak je den dlouhý expresivní
po celý den, po celé dny • (ve spojení se záporem) vůbec nikdy

→ doklady v korpusu
jednoho krásného dne
(v minulosti) blíže neurčeného dne, jednou, kdysi • (v budoucnosti) možná jednou, někdy v budoucnu

→ doklady v korpusu
jeho dny jsou sečteny expresivní
1. někdo už brzy zemře

2. někdo nebo něco musí ukončit svou dosavadní činnost, existenci, už nebude dál pokračovat, fungovat ap.

→ doklady v korpusu
(ještě) není všem dnům konec
(zatím) není nic ztraceno, může se to změnit, ještě to nekončí

→ doklady v korpusu
Lucie noci upije (, a / ale dne nepřidá)
(pranostika) na svátek sv. Lucie (13. 12.) se zdánlivě zkracuje noc (ale doba denního světla se ještě ve skutečnosti neprodlouží)

→ doklady v korpusu
mít dobrý den
prožít, prožívat zdařilý, úspěšný den, kdy se všechno daří

→ doklady v korpusu
mít perný den
prožít, prožívat náročný, vyčerpávající den, mít hodně práce

→ doklady v korpusu
mít své dny sečteny
1. blížit se smrti

2. blížit se ukončení pracovního poměru, výkonu funkce ap.

3. blížit se ukončení činnosti, zrušení, uzavření, zániku

→ doklady v korpusu
mít svůj den / své dny
prožít, prožívat den, dny, kdy se všechno daří, mít (celý den) nápadné štěstí, výrazný úspěch ap.

→ doklady v korpusu
mít špatný / smolný den
prožít, prožívat neúspěšný den, spojený s nezdary, smůlou ap., kdy se nic nedaří

→ doklady v korpusu
nechválit dne před večerem
neukvapovat se s hodnocením něčeho, neradovat se předčasně

→ doklady v korpusu
někdo by prospal soudný den
někdo spí velmi tvrdě a dlouho

→ doklady v korpusu
nemít svůj den / své dny
1. prožít, prožívat den, dny, kdy se nic nedaří, mít celý den smůlu, neúspěch ap.

2. být celý den vzteklý, podrážděný, unavený ap., necítit se dobře

→ doklady v korpusu
nemožné na počkání, zázraky do tří dnů expresivní nemožné ihned, zázraky do tří dnů expresivní
něco nerealizovatelného, nesplnitelného (zprav. jako ironický komentář poukazující na nemožnost uskutečnění určitého požadavku, slibu ap.)

není každý den posvícení
někdy je nutné něco dělat, řešit ap., není možné si jenom užívat • nemusí se vše pořád dařit • nedá se vždy vyhrát

→ doklady v korpusu
nevědět / neznat dne ani hodiny
nemoct předvídat, co někoho čeká nebo kdy se něco stane

→ doklady v korpusu
pěna dní
všední rozruch kolem něčeho nemající dlouhé trvání

→ doklady v korpusu
(po) celý boží den knižní, někdy expresivní
celý den, stále v průběhu dne:

Po lécích prospal celý boží den.
Po celý boží den jen ležet v posteli, to by byla pohoda.

→ doklady v korpusu
ryba a host třetí den smrdí
(přísloví) příliš dlouhá návštěva je (pro hostitele) nepříjemná

→ doklady v korpusu
soudný den
1. rozhodující, přelomový okamžik

2. mimořádně špatné počasí (s bouřkou, vichřicí ap.)

→ doklady v korpusu
vzít si / nechat si [čas / lhůtu / den ap.] na rozmyšlenou
vyžádat si, zvolit si určitý čas, lhůtu k uvážení, zhodnocení něčeho:

Obě strany přednesly své návrhy a vzaly si čas na rozmyšlenou.
Rozsudek není pravomocný, neboť státní zástupkyně i obhajoba si vzaly zákonnou lhůtu na rozmyšlenou.
Nechal jsem si den na rozmyšlenou a pak podepsal smlouvu.

→ doklady v korpusu
zítra je taky / také den
není třeba všechno udělat dnes, něco se může nechat na zítra

→ doklady v korpusu
žít ze dne na den
žít jen přítomností, nemyslet na budoucnost • žít v nejistotě, nevědět, co bude zítra

→ doklady v korpusu

Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)