Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

hloupost
[hlo͡upost]
(2. j. -ti)
podstatné jméno rodu ženského
1.
nerozumné, pošetilé jednání, chování • nedostatek úsudku nebo rozumových schopností, nerozum, omezenost syn. tupost; op. chytrost 1:

Za vrchol hlouposti považuji řízení v opilosti.
Je hloupost prodávat městský majetek v době hospodářské krize, kdy hodnota nemovitostí klesá.
Proti zlu se dá bojovat, ale proti hlouposti je člověk bezmocný.
Co mě zlobí, je lidská hloupost a nadutost.
Možná to dělají z neznalosti nebo z hlouposti.
Doplatili jsme na vlastní hloupost a naivní chyby.

2. často množné
něco nerozumného, nesmyslného, nerozumný čin nebo nápad, nesmysl:

Nesmíte dělat takové hlouposti!
Provedl jsem hroznou hloupost.
Nevymýšlej hlouposti!
Co to vykládáš za hlouposti?

3.
vlastnost toho, co svědčí o špatném úsudku, rozumové nevyspělosti, pošetilosti, nesmyslnosti  nebo o špatném provedení, nepromyšlenosti op. chytrost 2:

Hloupost tohoto uvažování se teď jenom potvrzuje.
Hloupost toho textu byla do nebe volající.
Hloupost a škodlivost takovéhoto návrhu nechme stranou.
Včas si hloupost svého činu uvědomil.

4. často množné
bezvýznamná, nepodstatná informace nebo nepotřebná, zbytečná věc, maličkost, zbytečnost:

Děti se ptají na zdánlivé hlouposti.
Je opravdu až zarážející, jakými hloupostmi se zaobíráte.
Učit se hlouposti mě nebaví!
Někteří lidé chodí k lékaři s každou hloupostí. 

5. hloupost, hlouposti, ve funkci citoslovce; expresivní
zdůrazněné popření, odmítnutí určitého názoru, tvrzení, zejména v konfrontaci, vůbec ne:

Je to pravda? – Hloupost. To jsou výmysly.
„Jen prý občas býváte trochu moc ochranitelský.“ „Hlouposti,“ ušklíbl se.


hloupůstka
[hlo͡upuːstka]
(2. j. -tky, 2. mn. -tek)
podstatné jméno rodu ženského
1.
zdrobnělé expresivně k 2

Napadla mě taková hloupůstka.
Anežka někdy vyvedla hloupůstku.

2.
zdrobnělé expresivně k 4

Klábosili jsme o hloupůstkách.
Z celého vybavení bytu mě okamžitě a nejvíc zaujala taková hloupůstka.
Utrácím zbytečně často, a to hlavně za hračky pro psa a spoustu hloupůstek pro dítě.


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)