Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

chléb
[xleːp], 2. j. [xleba]
(2. j. chleba, 6. j. chlebu, chlebě)
podstatné jméno rodu mužského neživotného
chleba
[xleba]
(2. j. chleba, 6. j. chlebu, chlebě)
podstatné jméno rodu mužského neživotného
1.
oválné nebo kulaté pečivo připravené z kváskového nebo kynutého zprav. pšenično-žitného těsta:

celozrnný / žitný / kmínový chléb
toastový chleba
určený k opékání v toastovači
snídat krajíc chleba s máslem
Chleba si pečeme doma.
Lidé mohou zvířatům do zoo přinést tvrdý chleba.
Od krojovaného hostitele dostal prezidentský pár na uvítanou tradiční chléb a sůl.
symbol pohostinnosti

2.
výrobek ze semen obilovin nebo jiných rostlin (rýže, pšenice, pohanky aj.), připomínající chléb 1:

polomáčený pufovaný chléb
extrudovaný rýžový chléb
Hlad zahání plátkem kukuřičného chleba.

3.
krajíc chleba 1 nebo plátek chleba 2:

obložený chléb
rýžový chleba s karotkovou pomazánkou
namazat si chleba

dát si chleba s máslem
Ukusuje chleba namazaný sádlem.

4. expresivní
to, co člověku poskytuje obživu, zaměstnání, živobytí:

Živit se uměním je nejistý chleba.
Řidiči městské dopravy nemají lehký chléb.
V obci vznikl výbor na podporu těch, kteří přišli o chleba.
Po hráči sáhne řada týmů, o chleba se bát nemusí.

5. pouze chléb, náboženství
pečivo (např. hostie v římskokatolické církvi) používané při křesťanských bohoslužbách jako symbol Kristova těla:

Při mši je chléb proměňován v tělo Kristovo a víno v krev Kristovu.
Prvotní křesťanská církev přijímala podobojí – kněz i věřící přijímali chléb i víno.


svatojánský chléb
lusk rohovníku obecného, používaný po usušení a rozemletí jako náhrada kakaa nebo mouky
syn. karob

→ doklady v korpusu

být / stát se / stávat se denním chlebem
být, stát se, stávat se běžnou, všední (často nepříjemnou) povinností nebo součástí každodenní práce, činnosti

→ doklady v korpusu
být / žít o chlebu a o vodě
žít v nedostatku, nuzně, hladovět

→ doklady v korpusu
denní chléb / chleba
něčí obvyklá, každodenní nebo často, stereotypně opakovaná práce, činnost • běžná a nezbytná součást práce, způsobu života ap.

→ doklady v korpusu
dojde / přijde na lámání chleba
nastane rozhodující okamžik, čas rozhodnout se, projevit se

chléb a hry
hmotné zabezpečení a zábava jako základní potřeby lidí, jejichž naplněním se ale často nahrazuje nedostatek svobody, politických práv ap.

→ doklady v korpusu
Podle latinského úsloví (panem et circenses) vystihujícího přístup císařů Římské říše, kteří si za jídlo a zábavu získávali přízeň lidu.
chléb (náš) vezdejší knižní
každodenní nutná obživa, živobytí

→ doklady v korpusu
Podle jedné z proseb k Bohu obsažených v textu křesťanské modlitby Otčenáš.
chleba padá / spadne vždycky namazanou stranou dolů
z nepříjemných, nepříznivých možností zprav. nastává, nastane ta horší, nejhorší

chleba (stejně) levnější nebude
nic zásadního se (tím) nezlepší, nezmění

→ doklady v korpusu
i kdyby na chleba nebylo
za jakýchkoliv okolností

→ doklady v korpusu
kdo do tebe kamenem, ty do něho chlebem
odplácej zlé dobrým

→ doklady v korpusu
koho / čí chleba jíš, toho píseň zpívej
(přísloví) člověk má být loajální k tomu, kdo mu poskytuje obživu

mít (někde) těžký / tvrdý chleba
být někde v obtížném postavení, obtížně si vydělávat na živobytí

→ doklady v korpusu
namazat / mazat si někoho na chleba expresivní
s jasnou převahou nad někým zvítězit, vítězit

→ doklady v korpusu
nejen chlebem živ je člověk
(přísloví) k plnohodnotnému životu patří i jiné než hmotné věci, např. dobré vztahy, kultura, rozptýlení

→ doklady v korpusu
odříkaného chleba největší krajíc
člověku je v hojné míře dopřáno právě to, co nechtěl, odmítal

→ doklady v korpusu
pes by od něho kůrku (chleba) nevzal
má velmi špatnou pověst, je všemi opovrhován

→ doklady v korpusu
přivítat / vítat někoho chlebem a solí
přivítat, vítat někoho velmi přátelsky, pozitivně, přijmout, přijímat pozitivně něčí návrh, nabídku ap.

→ doklady v korpusu
tekutý chléb
pivo

→ doklady v korpusu
všude je chleba / chléb o dvou kůrkách
(přísloví) život má všude své klady i zápory

→ doklady v korpusu

chlebík
[xlebiːk]
(2. j. -íku, 6. j. -íku, 6. mn. -ících, -íkách)
podstatné jméno rodu mužského neživotného
1.
zdrobnělé k 1

podmáslový / semínkový chlebík
Po upečení chlebík vyklopíme z nádoby a necháme vychladnout.

2.
zdrobnělé k 2

chroupat kukuřičný chlebík
3.
zdrobnělé k 3

sýr namazaný na celozrnném chlebíku
žitný chlebík obložený okurkou a rajčaty

zdrobnělé chlebíček


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)