Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

cena
[cena]
(2. j. ceny)
podstatné jméno rodu ženského
1.
hodnota zboží, služeb, nemovitostí ap. vyjádřená v penězích • částka potřebná k získání zboží, služeb, nemovitostí ap.:

výkupní / prodejní cena
maloobchodní / velkoobchodní ceny
cena ropy / akcií
růst / pokles cen
stanovit cenu
prodávat zboží pod cenou
mnohem levněji než obvykle
Dům koupil za směšnou cenu.
velmi nízkou
Vyvolávací cena obrazu byla 6 milionů korun.
stanovená na počátku dražby

2.
vlastní, vnitřní hodnota • měřítko potřebnosti, užitečnosti syn. význam, důležitost:

umělecká cena prózy
historická cena nálezu
cena lidského života
uvědomovat si cenu vzdělání
Společně sdílené prožitky mají nesmírnou cenu.

3.
ocenění, vyznamenání za práci nebo výkon mimořádného významu:

divadelní / televizní cena
nominace na Cenu Thálie
laureát Ceny Jiřího Ortena
udílení výročních cen
převzít cenu za celoživotní vědecký přínos
Film na festivalu získal cenu diváků.

Nobelova cena
(od roku 1901) každoročně udělované prestižní ocenění za významné úspěchy v oblasti fyziky, chemie, fyziologie a lékařství, literatury, ekonomie a za zásluhy o mír

Podle švédského chemika Alfreda Bernharda Nobela (1833–1896). 

4.
odměna pro vítěze nějaké soutěže:

soutěž o ceny
vybojovat první / druhou cenu
získat hlavní cenu turnaje
Pro závodníky jsou připravené zajímavé ceny.
Nejlepší recitátoři byli odměněni věcnými cenami.


za cenu předložkový výraz s 2. pádem
slouží k vyjádření zprav. nepříjemné okolnosti, která provází uskutečnění děje, procesu ap.:

K dohodě došlo za cenu velkých ústupků.
Vojáci byli ochotni bránit republiku i za cenu ztráty života.
Říká, co si myslí, i za cenu toho, že si znepřátelí spoustu lidí.


[dělat / udělat něco] za každou cenu
dělat, udělat, uskutečňovat, uskutečnit něco zcela určitě, za všech okolností, bez ohledu na důsledky:

Půjdu do toho za každou cenu.
Chtěli jsme vyhrát za každou cenu.
Nebojuju za každou cenu o prvenství, ale chtěla bych svoji práci dělat tak, aby měla smysl.

→ doklady v korpusu
klesnout u někoho v ceně
pokazit si u někoho dobrou pověst, ztratit u něj na vážnosti, důležitosti:

Kdybych nesmlouval, mysleli by si, že jsem nějaký prosťáček a určitě bych klesl u nich v ceně.
→ doklady v korpusu
[nedělat něco] za žádnou cenu
nedělat něco za žádných okolností, v žádném případě, vůbec:

Nešla bych do toho za žádnou cenu.
Akci si lidé nenechali ujít za žádnou cenu.
Za žádnou cenu se nehodlá vzdát svého stylu života.

→ doklady v korpusu
nemá to cenu to nemá cenu nemá cenu [něco dělat]
vzhledem k okolnostem je zbytečné, nesmyslné určitou práci dělat, snažit se něco určitého vykonat:

Říkal jsem si, vykašli se na to, nemá to cenu.
Řešit, co se stalo před rokem, dvěma, to nemá cenu.
Když si někdo nevěří, nemá cenu riskovat.

→ doklady v korpusu
stoupnout u někoho v ceně
získat si něčí úctu, respekt, získat u někoho na vážnosti:

Díky upřímnosti u ní stoupl v ceně.
→ doklady v korpusu
udělat někomu cenu
nabídnout někomu výhodnou, sníženou cenu výrobku ap., slevit z ceny:

Jako stálému zákazníkovi mi udělali cenu.
Pěvkyně nám udělala cenu, vystoupila za honorář mnohem nižší než obvykle.

→ doklady v korpusu

Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)