Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

bratr
[bratr]
(2. j. -tra, 3., 6. j. -trovi, -tru, 5. j. -tře, 1. mn. -tři, 2. mn. -trů, 3. mn. -trům, 4. mn. -try, 6. mn. -trech, 7. mn. -try, v mn. č. i skloňování bratří, 1., 2., 4. mn. -tří, 3. mn. -třích, 6. mn. -třím, 7. mn. -třími, příd. jm. přivl. bratrův)
podstatné jméno rodu mužského životného
1.
sourozenec mužského pohlaví:

mladší / starší bratr
nevlastní bratr
pokrevní bratr
(i sousl.)
bratři / bratří Čapkové
soluňští bratři
věrozvěsti Konstantin a Metoděj
poradit se s bratrem
M
á dva bratry.
Po letech se opět setkal se svým bratrem.
Chovali se k sobě jako bratr a sestra.
příd. jm. přivl. Rodina bratrovu ženu nepřijala.

2.
člen některých církevních, zájmových nebo politických organizací (často jako oslovení uvnitř příslušné organizace):

řádoví bratři
klášter bratří dominikánů
zakladatel Junáka bratr Svojsík
Lidovci si říkají bratře a sestro.
Mnoho bratrů sokolů se zapojilo do ilegálního odboje.

bratr v Kristu
(z pohledu jiného křesťana) křesťan (často v oslovení)

→ doklady v korpusu
bratři a sestry v Kristu sestry a bratři v Kristu
(z pohledu jiného křesťana) křesťané (často v oslovení věřících knězem)

→ doklady v korpusu

3. knižní
příslušník téhož nebo příbuzného národa, člověk velmi blízký svou činností, svou příslušností (např. k témuž nebo příbuznému národu), druh:

slovanští bratři
bratři ve víře souvěrci
Vojáci odmítli bojovat proti svým bratrům.


český bratr
člen protestantské církve vzniklé v Čechách po období husitských válek, ovlivněné učením Petra Chelčického


•  čeští bratři, čeští bratří tato církev syn. jednota / Jednota bratrská
→ doklady v korpusu
pokrevní bratr
muž, který stvrdil své přátelství s jiným mužem určitým obřadem, zejména smíšením krve

→ doklady v korpusu
zdravotní bratr
muž, který vykonává funkci všeobecné sestry, sestry pro intenzivní péči ap.

→ doklady v korpusu

bratr ve zbrani
1. příslušník stejné vojenské jednotky, armády ap., spolubojovník:

Jednotku vede náš bývalý bratr ve zbrani, plukovník Novotný.
Prezident se sklonil před posvátnou památkou hrdinů a jejich bratrů ve zbrani.

2. člověk usilující o stejnou věc, mající stejné názory a cíle:

Do zápasu nastoupil i jeho bratr ve zbrani, s nímž před lety drancoval obranu soupeřů.
Na festivalu vystoupí extravagantní zpěvačka Alison a její bratr ve zbrani, multiinstrumentalista Will Gregory.

bratři z mokré čtvrti žertovné
(hospodští) pijáci, společníci při pitce:

Tři bratři z mokré čtvrti popili v hudebním klubu.
Bratři z mokré čtvrti skončili na záchytce.

→ doklady v korpusu
neznat (v něčem) bratra
1. jednat, postupovat vůči soupeřům, konkurentům tvrdě, ostře, bezohledně:

V kartách neznám bratra.
Když jde o kšeft, neznám bratra.
Je to můj velký kamarád, ale při utkání neznám bratra.

2. být nesmlouvavý, přísný v dodržování pravidel • nedělat žádné výjimky, kompromisy:

U nás neexistují žádné pořadníky podle známostí, v tomhle neznám bratra.
Co se kvality jídla, surovin a provozu restaurace týče, tak neznám bratra.

→ doklady v korpusu
Velký / velký bratr
instituce, organizace soustavně sledující, narušující soukromí občanů • takové sledování, dohled:

obavy z Velkého bratra
Uživatel internetu ztrácí soukromí, je neustále pod dohledem Velkého bratra.
Na ulicích ubývá míst, kam půjde před dohledem velkého bratra uniknout.

→ doklady v korpusu
Podle fiktivní postavy Velký bratr (Big brother) v románu 1984 od George Orwella (1903–1950).
Poznámka Tvary množného čísla zvláštního skloňování bratří se používají jen v některých ustálených spojeních pro skupinové označení bratrů jako komunity, příp. bratrů jako sourozenců.

zdrobnělé bratříček


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)