Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

blokovat
[blokovat]
(1. j. -kuji, -kuju, 3. j. -kuje, 3. mn. -kují, -kujou, rozk. -kuj, čin. -koval, trp. -kován, podst. jm. -kování)
sloveso nedokonavé i dokonavé
⟨fr.<niz.⟩
1. (kdo blokuje co)
znemožňovat, znemožnit (politický, obchodní aj.) styk blokádou, uzavřením přístupu do nějakého prostoru:

Vláda blokuje dodávky potravin a léků do míst ovládaných povstalci.
Vojákům se dařilo blokovat pobřeží, především přístavy.

2. (kdo blokuje co)
na protest zamezovat, zamezit přístupu do nějakého prostoru nebo bránit, zabránit průběhu nějaké činnosti:

Aktivisté blokovali hraniční přechod.
Odpůrci globalizace blokovali vstup delegátů na jednání.
podst. jm. Zemědělci hrozili blokováním dálnic.

3. (kdo, co blokuje co)
omezovat, omezit, zamezovat, zamezit přístup, průchod vytvořením překážky:

Cestu blokují dva vyvrácené stromy.
Gauč blokuje dveře na balkon.
Bodyguard blokoval přístup ke vchodu.

4. (kdo, co blokuje co)
znemožňovat, znemožnit průběh nějaké činnosti, procesu ap.:

Poslanci blokovali navrhované reformy.
Prodej pozemku blokuje zákon o půdě.
Celý večer blokovala telefon.
Webová
stránka je blokována firewallem.
Z
výšenou funkci štítné žlázy potlačují léky, které blokují tvorbu hormonů.
podst. jm. Za blokování tísňové linky hrozí postih.

5. (kdo blokuje co; co komu)
dočasně přerušovat, přerušit činnost, chod, provoz:

blokovat ztracenou kreditní kartu / kradený mobilní telefon
Exekutor mu blokoval účet.
podst. jm. zajistit si blokování SIM karty
příd. jm. Má blokovaný řidičský průkaz.

6. profesní mluva: sport (kdo blokuje koho4, co; koho4 čím; ~)
(v některých kolektivních sportech) bránit, zabránit střele soupeře:

blokovat hráče v poli
blokovat smeč protihráče
Blokoval soupeře tělem.
Domácí hráčky dobře blokovaly a set vyhrály.
podst. jm. Vyniká střelecky i při blokování míčů.
příd. jm. blokovaná střela

7. (kdo blokuje co; co {pro koho; komu})
předem zajišťovat, zajistit, že něco bude vyhrazené pro konkrétní osobu nebo cíl, zamluvit, vyhradit, rezervovat:

Pátky si blokuje na porady.
Částka je blokována na mzdy.
Vstupenky je možné blokovat přes internet.
Část lístků je blokována pro novináře.
příd. jm. V den utkání půjdou všechna nevyzvednutá blokovaná místa do volného prodeje.

dokonavé k 4, 5, 7 i bloknout 1–3
dokonavé k 1–7 i zablokovat


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)