Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

blesk
[blesk]
(2. j. -sku, 6. j. -sku, 6. mn. -scích)
podstatné jméno rodu mužského neživotného
1.
viditelný elektrický výboj mezi oblaky nebo mezi oblaky a zemí vznikající zprav. při bouřce:

čárový / plošný blesk
B
lesky křižovaly oblohu.
B
lesk uhodil do stromu.
B
lesk sjel po hromosvodu budovy.
Muž
byl zasažen bleskem.
K
ostel byl poškozen úderem blesku.

kulový blesk fyzika, meteorologie
přírodní atmosférický jev v podobě kulovitého útvaru různých barev o velikosti několika centimetrů, vznikající při bouřce a pohybující se různými směry

2.
umělý zdroj světla určený ke krátkému intenzivnímu osvětlení při fotografování • toto světlo:

fotoaparát s vestavěným bleskem
používat externí blesk
fotit s bleskem / bez blesku
Byl oslněn blesky fotoaparátů.


akce kulový blesk
rychle probíhající, organizačně složitá akce, činnost:

Byla to akce kulový blesk, ale jsme přestěhovaní.
Je to akce kulový blesk, a aby vše klaplo, musí dodavatel dodržet plánované termíny.

→ doklady v korpusu
[být / přijít ap.] jak(o) blesk z čistého nebe
stát se, přihodit se náhle, nečekaně:

Zpráva přišla jako blesk z čistého nebe.
Důvod svého odvolání neznám, je to jako blesk z čistého nebe.

být (rychlý) jak(o) blesk
být velmi rychlý:

Nový hráč týmu je útočně laděný, rychlý jako blesk.
V práci je jako blesk, všechno má hned hotové.

jet / letět / vyletět jak(o) (namydlený) blesk expresivní
pohybovat se, dát se do pohybu velmi rychle a prudce:

Sáně jely z kopce jako blesk.
Po zazvonění budíku vyletěla z postele jako namydlený blesk.

lesk jak(o) blesk kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.

oslnivý lesk, hladkost:

S novým mycím prostředkem bude mít nádobí lesk jak blesk.
Impregnace botám zaručí lesk jako blesk.

někomu šlehaly / sršely z očí blesky
někdo byl velmi rozčilený, rozzlobený:

Z očí mu šlehaly blesky, měla jsem z něj strach.
Nadával mi a z očí mu sršely blesky.
Otočila se k němu a z očí jí sršely blesky hněvu.

rychlostí blesku
velmi rychle:

Zpráva se šířila rychlostí blesku.
Vstupenky mizely rychlostí blesku.
Při povodni voda stoupala rychlostí blesku.

svolávat / sesílat / pouštět (na něčí hlavu / někoho) hromy a blesky expresivní
ostře projevovat svou nespokojenost, vyhrožovat někomu:

Řidiči kvůli rozbitým silnicím svolávají na hlavy silničářů hromy a blesky.
Kouč sesílal během zápasu na hlavu rozhodčích hromy a blesky.
Nespokojený zákazník pouštěl hromy a blesky.


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)