Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

bič
[bɪč]
(2. j. biče)
podstatné jméno rodu mužského neživotného
1.
nástroj z jednoho nebo více řemínků připevněných na držadle, určený zprav. k pobízení zvířat:

jezdecký bič
ovládání honáckého biče
práskání koženým bičem
Práskl bičem a koně vyrazili.

2.
pobízecí, přinucovací opatření:

přísnější bič státu na nezaměstnané
Itálie hledá účinný bič na mafii.
Sankce působí jako bič na neplatiče.

3. slang, zastaralé: škola
jednička (klasifikační známka):

V první třídě měl samé biče.

bič boží
1. knižní něco velmi neblahého, co postihuje jednotlivce nebo společenství jako osudová odplata za nějaké provinění:

Epidemie moru někteří lidé chápali jako bič boží za hříchy.
2. Bič boží, historické Atilla, náčelník kmene kočovných Hunů:

Attila, přezdívaný Bič boží, vytvořil v 5. století velkou říši sahající od Volhy po Rýn.
cukr a bič
přístup střídající podle situace laskavost a vlídnost, popř. odměnu, s přísností, tvrdostí a náročností, popř. trestem:

Někteří lidé nemají vnitřní motivaci, potřebují cukr a bič a dělají jen to, co se od nich očekává.
[dělat něco,] jak(o) když bičem mrská
dokázat dělat, provádět něco rychle a bezchybně:

Sčítat uměl, jako když bičem mrská.
Slova státní hymny každý odříká, jako když bičem mrská.

malý dvůr a dlouhý bič
přísnost a důslednost:

Na lenocha je nejlepší malý dvůr a dlouhý bič.
(potřebovat) mít nad sebou bič
cítit povinnost, nezbytnost provést nějakou práci, splnit nějaký úkol, často pod vlivem vnějších okolností, termínu ap.:

Srovnávání se se sestrou mi nevadí, aspoň mám nad sebou bič, abych nezlenivěl a pořád na sobě pracoval.
Stanovený termín je šibeniční, ale každý tak trochu potřebuje mít nad sebou nějaký bič.

uplést (si) / ušít (si) na sebe (pěkný) bič
dobrovolným, neuváženým přijetím úkolu, závazku ap. si způsobit nepříjemnosti, problémy:

Svou ochotou sis na sebe upletla bič, teď tě budou žádat o pomoc pořád.
Když jsem slíbil, že napíšu seriál článků, upletl jsem na sebe pěkný bič.
Přijal jsem roli manažera týmu a tím jsem na sebe ušil bič.

z hovna bič neupleteš vulgární
(přísloví) z nekvalitních zdrojů nelze vytvořit nic kvalitního • není možné něco získat, vytvořit z ničeho

zdrobnělé bičík


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)