Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivý
profesní mluva, slang
publicistický
sarkastický
vulgární, zhrubělý
zjemnělý
žertovný, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinstvtí
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

bába
[baːba]
(2. j. báby, 2. mn. bab)
podstatné jméno rodu ženského
baba
[baba]
(2. j. baby, 2. mn. bab)
podstatné jméno rodu ženského
1. častěji bába, kolokviální vyšší
?kolokviální vyšší
Jako kolokviální vyšší označujeme kolokviální slova a významy, které se poměrně často užívají i v komunikačních situacích, v nichž se přednostně užívá spisovná čeština. V těchto situacích působí jako méně formální, stylově nižší.
kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.

stará žena syn. stařena:

vesnické báby
ošklivá stará baba
bába z perníkové chaloupky
pohádková postava

bába kořenářka zastaralé, kolokviální vyšší
?kolokviální vyšší
Jako kolokviální vyšší označujeme kolokviální slova a významy, které se poměrně často užívají i v komunikačních situacích, v nichž se přednostně užívá spisovná čeština. V těchto situacích působí jako méně formální, stylově nižší.
kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.

stará žena sbírající léčivé byliny a připravující z nich léky, masti ap.
syn. babka kořenářka

2. bába, zastaralé
matka jednoho z rodičů syn. babička 1:

Pohádku znala od své báby.
Mladí mi oznámili radostnou novinu, že budu konečně bába.

3. hanlivé
nepříjemná, zlá starší žena:

protivná bába u přepážky
nepříjemná baba v komisi
Pode mnou bydlí strašně zvědavá baba.

4. baba, kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
expresivní

žena, ženská, zejména pěkná nebo energická:

pěkná / sexy baba
užívat si s krásnou babou
V hospůdce se probere vše od sportu až po baby.
Jsem pořádná baba, která se nedá jen tak zastrašit.

5. častěji bába, kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
expresivní

manželka, životní partnerka:

Nikdo nedovede uvařit líp než moje bába.
Nenapadlo mě, že mě kámoš podrazí s mojí babou.

6. častěji baba, hanlivé
(zejména o mužích)
bázlivý, zbabělý člověk syn. slaboch, zbabělec:

změkčilé baby
Ty babo!
Nebuď baba!
Jsme chlapi, nebo ufňukané baby?
Nejsme žádné báby, abychom se schovávali.

7. baba
role v dětské hře, při níž jeden z hráčů honí ostatní, aby tuto roli dotekem předal jinému hráči:

dát / dostat babu
mít babu
hrát na babu
hra na babu
(i název hry)
Baba se předává plácnutím.


porodní bába historické, regionální, zejména Čechy
profesionální pomocnice při porodu

slepá bába
1. role v dětské hře, při níž jeden z hráčů chytá se zavázanýma očima ostatní

2. i hra na slepou bábu tato dětská hra


(a teď) babo raď
není jasné, jak v určité situaci dále postupovat, jak ji řešit:

Tak a teď babo raď, která z těch dvou variant je ta správná?
Tak tedy, babo raď, co s tím a kdo má pravdu – ochránci bobrů, nebo zkušený lesník?

hrát (si) na slepou bábu
skrývat pravé záměry, zastírat skutečnou situaci, nejednat otevřeně:

Pokud jde o naše stanoviska a názory, přestali jsme si hrát na slepou bábu.
Nemůžete hrát na slepou bábu a tvářit se, že je všechno v pořádku.

kam čert nemůže, (tam) nastrčí bábu / babu
(přísloví) příchod, přítomnost ženy situaci, práci zhoršuje, komplikuje ap.

svíčková bába zastaralé, hanlivé
přepjatě, často neupřímně zbožná žena (řidč. i muž):

Podle mínění svíčkových bab se oženil moc brzy po smrti své první ženy.
Visel na mně očima jak svíčkové báby na kazateli.


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)