Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální směřující k bezpříznakovému užívání
kolokviální
expresivní
hanlivý
ironický
knižní
zastaralý
odborný
nářeční, regionální
historický
básnický
dětský
mazlivý
profesionalismy a slangy
publicistický
sarkastický
vulgární, zhrubělý
zjemnělý
žertovný, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinstvtí
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

běh I
[bjex], 2. j. [bjehu]
(2. j. běhu, 6. j. běhu, 6. mn. bězích)
podstatné jméno rodu mužského neživotného
1.
rychlý pohyb vykonávaný pravidelným střídáním nohou, při němž se v určitém okamžiku ani jedna noha nedotýká země:

dát se do běhu rozběhnout se
Kůň zvolnil běh do mírného klusu.
Rychlým během opustil hřiště.
Při běhu na tramvaj se zadýchal.
Popadla ji za ruku a snažila se ji přimět k běhu.
Zrychlil jsem běh a za chviličku jsem ho dostihl.

indiánský běh
pravidelné střídání chůze s během

2. (na něj. vzdálenost)
běh 1 jako sportovní výkon nebo k získávání, zlepšování tělesné kondice • atletická disciplína spočívající v běhu • závod v této disciplíně:

kondiční běh
štafetový / překážkový / vytrvalostní běh
běh na 100 metrů, běh na 400 metrů překážek
běh po atletickém oválu
závod v běhu
Zvítězila v běhu žen na 10 km.
Součástí závodu byl běh lesem po značkách a střelba.
Během si udržuje kondičku.

člunkový běh
běh okolo dvou met po dráze ve tvaru osmičky, kterým se testují rychlostní schopnosti běžců

maratonský běh
vytrvalostní atletická disciplína spočívající v běhu na 42,195 km • závod v této disciplíně
syn. maraton, maratón

orientační běh
atletická disciplína spočívající v běhu zalesněným terénem s vyznačenými kontrolními body • závod v této disciplíně

přespolní běh
atletická disciplína spočívající v běhu na dlouhou vzdálenost v přírodním terénu • závod v této disciplíně

3. (na čem)
lyžařská disciplína spočívající v jízdě na běžeckých lyžích:

běh na lyžích
závody v běhu lyžařů
V dálkovém běhu klasickou technikou skončila třetí.

4.
fungování, činnost zařízení nebo jeho části, organizace ap. syn. chod:

tichý / hlučný běh motoru
zahájit zkušební běh stroje
zrychlit běh výroby
Běh naprázdno může čerpadlo poškodit.
Program zpomaluje běh počítače.
Jeho rozhodnutí ovlivňuje běh celé firmy.

5.
plynulý vývoj nějakého děje nebo události, průběh:

nezadržitelný běh času
přijmout přirozený běh věcí
Překotný běh událostí všechny zaskočil.
Výsledek bitvy ovlivnil běh dějin.
Člověk svými činy zasahuje do běhu přírody.

6.
pravidelně, v určitých intervalech se opakující průběh nějaké akce, turnus:

letní běh jazykové školy
Každý běh tanečních končí závěrečným plesem.
Letos pořádáme tři běhy tábora.
Do druhého běhu kurzu se přihlásilo celkem 35 lidí.
Akademie zahájila první šestitýdenní přednáškový běh.


běh na dlouhou trať
cíl, k jehož dosažení je třeba trpělivosti a dlouhodobého úsilí:

Naučit se pořádně cizí jazyk, to je vždycky běh na dlouhou trať.
Léčba ekzémů je běh na dlouhou trať.

být v (plném) běhu
probíhat:

Výběrové řízení je v běhu.
Stavební práce jsou v plném běhu.
Některé úkoly jsou ukončené, jiné jsou v běhu.


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)