Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální směřující k bezpříznakovému užívání
kolokviální
expresivní
hanlivý
ironický
knižní
zastaralý
odborný
nářeční, regionální
historický
básnický
dětský
mazlivý
profesionalismy a slangy
publicistický
sarkastický
vulgární, zhrubělý
zjemnělý
žertovný, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinstvtí
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

bílý I
[biːliː]
přídavné jméno
1. (2. st. bělejší)
mající barvu sněhu, mléka ap.:

bílý sníh
bílá křída

bílé peří

bílá košile

bílá obálka
kytice bílých lilií
bílé figury
v šachu op. černé

bílý kůň
(i sousl.)
přen. dočkat se bílých Vánoc období vánočních svátků s dostatkem sněhu
 Bílá nadílka způsobila dopravní kalamitu. sněhová
zool. čáp bílý Ciconia ciconia
bot. leknín bílý Nymphaea alba

bílá hmota (mozková, míšní) anat.
bíle zbarvené části mozku a míchy, tvořené dlouhými výběžky nervových buněk, jejichž úkolem je vést nervové vzruchy

bílá hůl
hůl bílé barvy, kterou používají nevidomí jako pomůcku k orientaci, zejména při chůzi, slepecká hůl

bílá kniha
zprav. vládní dokument obsahující zásadní stanoviska a podněty pro rozvoj v určité oblasti

bílá paní
(v pohádkách a pověstech) nadpřirozená ženská bytost v bílém oblečení, zjevující se na hradech a zámcích jako duch

bílá technika bílé zboží
elektrické spotřebiče pro domácnost vyráběné tradičně v bílé barvě (např. chladničky, myčky, pračky)

Bílý dům
1. budova ve Washingtonu, sídlo prezidenta USA

2. prezident USA se svými spolupracovníky a vládou jako nejvyšší představitelé USA

bílý heroin nark.
heroin bílé barvy s vysokou koncentrací účinné látky, který se užívá zejména injekčně a je velmi návykový

bílý jogurt
jogurt bez příchuti

bílý trpaslík astron.
malá hvězda s vysokou hustotou v pokročilém vývojovém stadiu, zářící bílým světlem

2. (2. st. bělejší)
mající světlou, bledou barvu:

kuličky bílého a černého pepře
hlávky bílého zelí
uvařit bílou polévku
s mlékem, smetanou nebo světlou jíškou
Č
erstvé jizvy kontrastovaly s její bílou pokožkou.
Jeho ruka vypadala proti temnému povrchu bělejší.

bílá čokoláda
1. čokoláda vyrobená z kakaového másla, mléka a cukru, neobsahující kakaovou hmotu

2. nápoj připravený, vyrobený z této čokolády

bílá káva
nápoj připravený z kávy nebo kávoviny a mléka

bílá mouka
pšeničná mouka vzniklá namletím obroušeného zrna, zbaveného klíčků a obalových částí

bílé krvinky biol.
buňky imunitního systému vyskytující se zejména v krvi a míze, jejichž hlavním úkolem je obrana organismu proti infekcím
syn. leukocyty

bílé maso
maso drůbeže, ryb, králíků a některých mladých, nedospělých zvířat (telat, kůzlat)

bílé noci
světlé noci ve vysokých zeměpisných šířkách v období kolem letního slunovratu, kdy slunce po západu zůstává nízko pod obzorem a nesetmí se

bílé pečivo
pekařský výrobek, výrobky z kynutého těsta z bílé mouky

bílé víno
světle zbarvené víno vyrobené z hroznů bílých (a některých červených nebo modrých) odrůd vinné révy

bílý čaj
1. první, ještě nerozvinuté čajové lístky stříbřitě bílé barvy, které před usušením procházejí samovolnou oxidací, při níž dochází k jejich částečnému zhnědnutí

2. nápoj připravený z těchto lístků

bílý fosfor chem.
toxická, světélkující, samozápalná pevná látka nažloutlé barvy, užívaná k výrobě zápalných bomb

bílý rybíz
1. ovocný keř (odrůda rybízu červeného) s listy tvaru dlaně a drobnými nažloutlými bobulemi rostoucími v hroznech

2. drobné nažloutlé, nakysle chutnající bobule tohoto keře

3. (2. st. bělejší)
mající šedobílou až šedou barvu:

stařec s bílými vlasy
chlapík s tvářemi zarostlými bílým vousem

bílá tma meteor.
výrazné snížení viditelnosti v důsledku silného sněžení často doprovázeného větrem

bílé zlato I (i fraz.) šperk.
stříbrobílá slitina zlata, obvykle s palladiem nebo niklem, používaná k výrobě šperků

4.
vyznačující se světlou barvou pleti • vztahující se k lidem se světlou barvou pleti syn. bělošský:

usedlosti bílých farmářů
Obyvatele ostrovů tvoří Afričané, kreolové a bílí přistěhovalci.
Jeho tvorba smazává hranice mezi černým rhythm and blues a bílou hudbou.

5.
vztahující se k bělogvardějcům (příslušníkům bílých gard) • patřící k bělogvardějcům • tvořený bělogvardějci syn. bělogvardějský:

bílý generál
příslušníci bílé armády
V zemi vypukla občanská válka, provázená rudým i bílým terorem.

bílá garda histor.
(v letech 1918–1923) vojensky organizovaná procarská jednotka, bojující proti sovětské moci v Rusku v době občanské války


Bílá hora
1. vrch, návrší v Česku

2. Bílá Hora městská část v Praze a v Plzni

3. histor. bitva na Bílé hoře v Praze (8. 11. 1620), v níž bojovala česká stavovská armáda proti katolickým armádám • historické události spojené s touto bitvou

Vrchů a návrší s názvem Bílá hora je v Česku více, mj. v Praze, v Českém středohoří nebo v Podbeskydské pahorkatině.
bílá magie
využívání různých magických praktik a rituálů k dobrým účelům, k léčení, harmonii, ochraně ap.

Bílá sobota
sobota před Velikonoční nedělí, sedmý den předvelikonočního, pašijového týdne

Podle barvy roucha nově přijímaných členů církve, kteří se tento den připravovali na křest o velikonoční vigilii.

bílá smrt
1. tragická smrt ve sněhu (pod lavinou, umrznutím v zimě v horách ap.):

Na každého může v horách číhat bílá smrt v podobě řítící se laviny.
2. droga, drogy způsobující závislost ve velmi krátké době a hrozící smrtelným předávkováním (např. heroin, kokain, pervitin):

obchodovat s bílou smrtí
Kriminalisté zlikvidovali gang výrobců a distributorů bílé smrti.

bílá vrána
někdo, něco vyskytující se jen výjimečně (často v kladném smyslu), výjimka:

Politik, který odchází v době úspěchů, je bílou vránou.
Překlad z ruské literatury je v současné době bílou vránou.

bílé límečky
lidé pracující v povoláních, která nejsou založena na fyzické práci, především zaměstnanci veřejné správy, zaměstnanci bank, daňoví poradci, právníci ap.:

O práci přijdou kromě řadových zaměstnanců i bílé límečky.
bílé místo (na mapě / mapách)
co je neprobádané, o čem chybějí potřebné informace:

Autoři knihy zdařile vyplnili dosud bílá místa válečné historie.
Kraj byl donedávna bílým místem na turistické mapě Evropy.

bílé pláště
lékaři, pracovníci ve zdravotnictví:

Lékárníci symbolicky podpořili stávkující bílé pláště.
Agresivního pacienta zkrotily až bílé pláště na psychiatrii.

bílé zlato II
1. cukrová řepa:

Z polí se sklízí bílé zlato.
2. cukr:

Bývali jsme cukrovarnickou velmocí, teď musíme bílé zlato dovážet.
bílý jak(o) mléko
(o pleti) velmi světlý:

Měla pleť bílou jako mléko.
Její drobná kulatá ňadra byla bílá jako mléko a hladká jako alabastr.

bílý jak(o) (padlý) sníh
zářivě bílý, bělostný:

Labutě jsou čistě bílé jako sníh.
Měl vlasy bílé jako padlý sníh.

bílý jak(o) stěna / křída
velmi bledý (zprav. v důsledku nemoci, strachu, leknutí):

Tvář měla bílou jako stěna.
Hokejista byl bílý jako stěna a musel na důkladnou prohlídku k týmovému lékaři.
V obličeji byla bílá jako křída.
Děvčátko vyhlíželo velmi nezdravě a bylo bílé jako křída.

bílý kůň
osoba nebo firma, která je využita jako prostředník k zakrytí nelegální činnosti jiné osoby, firmy:

Bílý kůň kryl skutečného majitele společnosti.
Některé firmy jsou založené jen jako bílé koně ke krytí daňových podvodů.

bílý sport
1. tenis:

S tenisem začínal v pěti letech a do tajů bílého sportu ho zasvětil otec.
2. lyžování:

Několik desítek milovníků bílého sportu využilo o víkendu dobré podmínky k lyžování.
mít / dostat něco černé na bílém
mít, dostat nějaké rozhodnutí, stanovisko ap. v písemné formě a tím potvrzené, závazné:

Tady to máte černé na bílém, přečtěte si to.
Předběžné výsledky šetření už známe, ale bude trvat asi dva měsíce, než je dostaneme do ruky černé na bílém.

mrtvolně / smrtelně bílý
postrádající přirozenou barvu (v obličeji), zprav. v důsledku nemoci, strachu, leknutí:

mrtvolně bílý obličej
Měl smrtelně bílou tvář.

něco někde stojí / je černé na bílém
nějaké rozhodnutí, stanovisko ap. je někde napsáno a tím potvrzeno:

Dávky pomoci v hmotné nouzi nesmějí být exekvovány – v zákonech to stojí černé na bílém.
Nevěřím tomu, dokud to nebude černé na bílém.

nic / něco není (jen) černé(,) nebo bílé nic / něco není (ani) černé(,) ani bílé
nic není ostře vyhraněné, jednoznačné, na vše se lze dívat z různých hledisek:

V životě nic není jen černé nebo bílé.
Politika není černá ani bílá, je věcí kompromisu a hledání společné řeči.
Věřím, že rada bude naslouchat oběma stranám, nikdy není nic ani černé, ani bílé.

obchod s bílým masem
ilegální převážení lidí, zprav. žen, z jedné země do jiné za účelem nucené prostituce:

bojovat proti obchodu s bílým masem
Sdružení pomáhá obětem obchodu s bílým masem.

(svatý) Martin přijede / přijel na bílém koni
(pranostika) na svátek sv. Martina (11. 11.) často už sněží, začíná sněžit

únor bílý, pole sílí
(pranostika) pokud v únoru sněží, vláha prospěje půdě a bude bohatá úroda

vyvěsit bílý prapor
vojensky kapitulovat • uznat porážku vůbec:

Richard na konci partie obětoval koně a soupeř před matem vyvěsil bílý prapor.
Velitelé po zvážení vyhlídek, neboť pevnost nebyla dostatečně zásobena potravinami, vyvěsili bílý prapor.
Právníci vyvěsili bílý prapor a doporučili svým klientům stažení žalob a ukončení sporů.

za bílého dne
v průběhu dne a na veřejnosti:

Krádež se stala za bílého dne.
Ve městě došlo k loupežnému přepadení za bílého dne.
Jen málokterý sprejer spáchá trestnou činnost za bílého dne.

nabílo, na bílo
dobíla, do bíla
doběla, do běla


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)