Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální směřující k bezpříznakovému užívání
kolokviální
expresivní
hanlivý
ironický
knižní
zastaralý
odborný
nářeční, regionální
historický
básnický
dětský
mazlivý
profesionalismy a slangy
publicistický
sarkastický
vulgární, zhrubělý
zjemnělý
žertovný, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinstvtí
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

český
[českiː]
přídavné jméno
1.
vztahující se k Česku, k českým zemím, k Čechům a k jejich kultuře • pocházející z Česka, z českých zemí:

české dějiny
český národ / stát
české země / České země
Čechy, Morava, Slezsko
česká koruna platidlo, zkr. Kč
český sportovec / skladatel
české sklo / pivovarnictví
atmosféra českých hospůdek
zatančit si českou polku
K českým Vánocům patří pohádky.
histor. země Koruny české / České království / Království české státní útvar pod svrchovaností českého krále
bot. lysohlávka česká Psilocybe bohemica houba

český fousek
velký lovecký pes s hrubou hnědou a šedou srstí vytvářející charakteristický vous a huňaté obočí • kynol. plemeno psa s těmito znaky

český lev
zobrazení lva jako součást státního znaku České republiky, symbol Čech

2.
vztahující se k Čechám 1 (historické zemi českého státu) • pocházející z Čech:

české a moravské vinařství
český, moravský a slezský venkov
výstava nejkrásnějších českých a moravských betlémů

3. (2. st. češtější)
charakteristický pro Čechy • mající vlastnosti jim přisuzované:

česká nátura
To už je prostě taková česká vychytralost, která ne vždycky plodí dobré věci.
Někteří imigranti se snaží být češtější než Češi.

4. (2. st. češtější)
vztahující se k češtině • charakteristický pro češtinu:

český pravopis
Kniha vyšla v českém překladu.
Pro některé druhy ryb vznikla v průběhu doby česká jména.
Změnil jsem výraz „konfigurace“ za češtější „nastavení“.


Česká a Slovenská Federativní Republika histor.
(v letech 1990–1992) oficiální název Československa, zkr. ČSFR 

česká kotlina
1. okrouhlá oblast Čech ohraničená kopci a horami

2. někdy expr. český stát a jeho obyvatelé

Česká Lípa
město v Česku (Liberecký kraj)

Česká republika
1. histor. (v letech 1990–1992) součást České a Slovenské Federativní republiky

2. země ve střední Evropě, která vznikla v roce 1993 po rozpadu České a Slovenské Federativní republiky, Českozkr. ČR

Česká Třebová
město v Česku (Pardubický kraj)

České Budějovice
město v Česku (Jihočeský kraj)

České středohoří
1. pohoří v Česku (severozápadní Čechy)

2. chráněná krajinná oblast v tomto pohoří

České Švýcarsko
národní park v Česku (severní Čechy)

český bratr
člen protestantské církve vzniklé v Čechách po období husitských válek, ovlivněné učením Petra Chelčického


•  čeští bratři, čeští bratří tato církev syn. jednota / Jednota bratrská
Český Brod
město v Česku (Středočeský kraj)

český granát
tmavě červený minerál nalézaný především v Českém středohoří, využívaný jako drahý kámen, geol. pyrop

český jazyk
1. západoslovanský jazyk, úřední jazyk v Česku
syn. čeština 1

2. vyučovací předmět nebo studijní obor český jazyk a literatura
syn. čeština 2

Český kras
1. krasová oblast v Česku (Středočeský kraj)

2. chráněná krajinná oblast na tomto území

Český Krumlov
město v Česku (Jihočeský kraj)

Český les
pohoří na hranici Česka a Německa

Český ráj
chráněná krajinná oblast v Česku (severní Čechy)

Český Těšín
město v Česku (Moravskoslezský kraj)

český znakový jazyk
přirozený jazyk českých neslyšících, s vlastní slovní zásobou a pravidly, realizovaný vizuálně-motorickým způsobem

Květnové povstání (českého lidu) histor.: polit.
(na území protektorátu Čechy a Morava) ozbrojené povstání proti německým okupantům počátkem května 1945


malý český člověk / človíček expr.
obyčejný, řadový příslušník českého národa bez širšího rozhledu, často opatrnický a prospěchářský:

Za totality bylo hlavním rysem malého českého člověka švejkování.
Malý český človíček se přece jen cítí dobře, pokud může něco pořádně zkritizovat.

zlaté české ručičky / ruce expr.
kolokv. expr.
?kolokviální expresivní
Jako kolokviální expresivní označujeme kolokviální slova a významy, které nesou expresivní příznak.
kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
zlatý český ručičky / ruce

tradiční česká schopnost něco vyrobit, vymyslet nebo opravit neobvyklým, improvizovaným, ale účinným způsobem:

Zlaté české ručičky dokážou vykouzlit prakticky cokoli.
Všechno jsme se to naučili sami, to jsou ty zlatý český ručičky.

To by mohla být vynikající příležitost pro zlaté české ruce a menší šikovné firmy.
Něco takovýho vymyslí jen zlatý český ruce.

po česku


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)